วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบสุขศึกษา

ข้อสอบสุขศึกษา
1.การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2.เพศศึกษา
ปรนัย 30 ข้อ
อัตนัย 1 ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น