วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบวิชาภาษาไทย
1. ภาษาพาทีบทที่ 5-8
2. วรรณคดีลำนำ บทที่ 3
3. หลักภาษา
      * คำราชาศัพท์
      * ประโยคเพื่อการสื่อสาร
      * คำโฆษณา
      * คำคล้องจอง
4. เขียนคำอ่าน - เขียนคำเขียน
5. ตอบคำถามจากบทความและคำประพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น